Meuwissen

In de praktijk blijkt dat een niet goed gekozen of onjuist toegepaste folie tot ware rampen in de bouwfysische eigenschappen van een constructie kunnen leiden. Houtrot in constructiedelen kan een rechtstreeks gevolg zijn van een verkeerde opbouw van folielagen. Damp-open folies in combinatie met dampremmers houden een constructie vochtvrij en voorkomen condensvorming, mits deze folies op de juiste wijze worden aangebracht. Vochtophoping in de isolatielaag kan de effectieve Rówaarde tot nul reduceren. Een juiste verwerkingsinstructie is dus minstens zo belangrijk als een goede folie.

Postbus 716
2003 RS
HAARLEM
tel: (023) 5125910
fax: (023) 5125954
email: info.mi@walki.com
www: http://www.mi.nl
Stabu logo