Reznor Europe NV / Menen Belgie

REZNOR Europe NV is producent van gasgestookte luchtverwarmers,luchtbehandelings- en stralingsapparatuur. Gezien het brede assortiment kan voor de utiliteit nagenoeg op iedere situatie ingespeeld worden.Grote voordeel is dat warmte daar opgewekt wordt waar het wenselijk is met een gunstige investering en lage exploitatiekosten.

Delprat Singel 7A
4811 AM
BREDA
tel: (0522) 48 22 14
fax: (0522) 48 25 62
email: reznor.europe@tnb.com
www: http://www.reznor.eu
Stabu FPS logo