Disclaimer

Het collectief van samenstellers (zie colofon) van deze website besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Het collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Het collectief behoudt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen.

Het collectief zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.
Een storing met betrekking tot de website bestekservices.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door het collectief aan enige wederpartijen.
Het collectief is niet aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen of enige schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via het internet.

Het collectief kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u ze bekijkt. Het collectief aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Het collectief sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik maken van deze website.