raw
stabu
fps
komo
/ fabrikanten

Over bouwspex.nl

Bestekservices.nl wordt Bouwspex.nl
Bestekservices.nl is vernieuwd en heet vanaf nu Bouwspex.nl. Het online portal is al ruim tien jaar succesvol in de verspreiding van specificaties voor de bouw. De index bevat verwijzingen naar productspecificaties, systeemoplossingen, bestekteksten en certificaten van vrijwel alle toeleveranciers in de bouw. Ook andere bouwspecificaties kunnen in de toekomst toegevoegd worden.

Uw vermelding
Toeleveranciers in de bouw krijgen een kosteloze basisvermelding op Bouwspex.nl. Leveranciers kunnen contact opnemen met ZeeBoer inzake hun vermelding en aanpassing daarvan. Neemt u ook contact op als u geen klant van ZeeBoer bent. De partners in Bouwspex.nl streven namelijk naar een compleet platform.

Disclaimer
Bouwspex.nl is een initiatief van ZeeBoer, Stichting STABU en Stichting KOMO. De partners in Bouwspex.nl besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Toeleveranciers in de bouw krijgen een kosteloze basisvermelding op Bouwspex.nl. Leveranciers kunnen contact opnemen met ZeeBoer inzake hun vermelding en aanpassing daarvan.
Bouwspex.nl controleert bij wijzigingen of toevoegingen alle vermelde links, maar kan niet garanderen dat deze foutloos blijven. Mocht u verbeteringen hebben, laat dit ons dan weten.
De partners in Bouwspex.nl zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van vermelde websites en online tools. Hiervoor dient u als eindgebruiker contact op te nemen met de betreffende leverancier.
Bouwspex.nl is een initiatief van

ZeeBoer b.v.

Adres
Schorsweg 6
8171 ME VAASSEN


Contact
(085) 74 33 333
info@bouwspex.nl

home
uw vermelding
fabrikanten-index
info
partners